NederlandsEnglish (United Kingdom)

Het ligt in de bedoeling dat er regelmatig via onze site bruikbare en praktische informatie voor compostering , teelt en/of of oogst bedrijven voor u verstrekt gaan worden.

Mushroom Advice Network

Nederlands advies- en trainingscentrum voor de champignonteelt

Wij, Thei Staaks en Jos Buth zijn de grondleggers van Mushroom Advice Network. Afgekort: MAN

MAN is een samenwerkingsverband van twee zeer ervaren compost en champignonteelt adviseurs. Deze hebben zich ten doel gesteld om door uitgebreide kennis uitwisseling, tot een beter en sneller resultaat te komen bij het adviseren van composteer- en champignonteelt bedrijven. In deze tijd waarin overal ter wereld de winstmarges van champignons en andere paddenstoelen alsmaar kleiner en kleiner worden is het bedrijfseconomisch onverantwoord om niet de best haalbare opbrengsten met de hoogste kwaliteit te behalen. Dit tegen zo laag mogelijke produktiekosten. Daarbij is het van het grootst mogelijke belang dat U een adviseur in de arm kunt nemen die zowel practisch als theoretisch mee kan denken om uw bedrijf zo rendabel mogelijk te maken..

Veel andere adviesbedrijven hebben vaak niet de praktische ervaring in huis en andere adviseurs hebben vaak niet de mogelijkheid om aan kennisuitwisseling te doen, omdat men een eenmanszaak bedrijft of denkt de wijsheid in pacht te hebben.

De voordelen van adviesbedrijf MAN zijn:

• Practische advisering met succesvol resultaat
• Geen bureaucratie

Wij zijn gespecialiseerd in:

• Compostering advies fase I fase II en fase III
• Spigot vloeren en open vloeren
• Klimaattechnische adviezen
• Handoogst en mechanische oogst bedrijven 
• Teelt technieken inclusief fase IV in kisten en stellingen
• Dekaarde technieken 
• Oogst trainingen 
• Teelt trainingen en studie clubs 
• Teeltbeschermende technieken 
• Telen op pakketten, kisten en bulk 
• Kostprijstechnische adviezen

Gezien onze praktische ervaring van vele jaren zijn wij in staat passende oplossingen te bieden bij uw compost en/of teelt problemen. Daarnaast hebben wij veel internationale ervaringen waardoor wij op zeer uiteenlopende bedrijven komen als teelt adviseurs en daarmee een brede kijk hebben op zeer gevarieerde composteer en teelt omstandigheden. Hiermee kunt U ook uw voordeel doen!

Laatst aangepast (maandag, 25 juni 2012 08:42)